Condicions generals d'ús i funcionament de la Targeta Vilafranca Comerç

PRIMER: DEFINICIÓ

1.1 Targeta Vilafranca Comerç: La Targeta Vilafranca Comerç és un sistema personal i intransferible que ofereix als seus titulars la possibilitat d’obtenir i acumular euros virtuals per cada compra en els comerços adherits a VILAFRANCA COMERÇ a traves del l’ens gestor Centre Vila.

1.2 Euros virtuals: És el concepte o valor equivalent en euros que assignen individualment els comerciants adherits a VILAFRANCA COMERÇ per recompensar la fidelitat dels seus clients quan compren al seu establiment. El saldo acumulat es podrà bescanviar, total o parcialment, en futures compres en els mateixos establiments on s’hagin assignat els euros virtuals. En cap cas però, es podran bescanviar per diners en efectiu.

1.3 Titulars: Les persones físiques majors de 16 anys que no tinguin limitada la seva capacitat d’obrar i menors prèvia autorització dels seus pares o tutors, una vegada:

A) S’hagin registrat mitjançant el formulari de paper o a través dels formularis on-line vinculats a VILAFRANCA COMERÇ o a www.vilafrancacomerc.cat.

B) Hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

C) Hagin omplert i signat el formulari de la Targeta Vilafranca Comerç.

Els comerciants i CENTRE VILA es reserven el dret a demanar l’acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús de la Targeta Vilafranca Comerç juntament amb el menor i han de gestionar l’ús de la mateixa, eximint als comerciants i VILAFRANCA COMERÇ de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

SEGONA: ÀMBIT i DURADA D’ÚS

La targeta es podrà obtenir en tots els establiments adherits a VILAFRANCA COMERÇ o en el PUNT D’INFORMACIÓ CENTRE VILA (Rambla Sant Francesc).

La Targeta Vilafranca Comerç es mantindrà en vigor de manera indefinida fins que el titular decideixi donar-se de baixa de la mateixa, mitjançant la sol·licitud per escrit a VILAFRANCA COMERÇ amb còpia del DNI o document identificatiu oficial vàlid. En el cas que VILAFRANCA COMERÇ decideixi la finalització general del sistema de fidelització o un comerç adherit tanqués de forma permanent el seu establiment o es dones de baixa del sistema, VILAFRANCA COMERÇ no es farà responsable dels euros virtuals obtinguts i no utilitzats per la targeta Vilafranca Comerç. VILAFRANCA COMERÇ i /o els comerços adherits hauran de comunicar aquests canvis als seus clients titulars en un temps d’antel.lació que haurà de ser com a mínim de tres mesos, durant els quals es podrà bescanviar els euros virtuals obtinguts fins a la data de comunicació. Una vegada transcorregut aquest període VILAFRANCA COMERÇ, cancel·larà qualsevol euro virtual no consumit sense que se’l pugui fer responsable de cap tipus de queixa o reclamació.

TERCERA: OPERATIVA

3.1. Sol·licitud Targeta Vilafranca Comerç: Emplenar degudament el formulari de sol·licitud, signar-lo i enviar o entregar-lo al personal autoritzat de l’establiment adherit o de VILAFRANCA COMERÇ.

Els formularis estaran a disposició dels clients que ho desitgin als establiments adherits, a la seu de VILAFRANCA COMERÇ (Passatge D’Antoni Sabaté Mill núm. 1,local baixos-Vilafranca del Penedès) o al Punt d’informació CENTRE VILA(Rambla Sant Francesc), així com en qualsevol format on-line vinculat a VILAFRANCA COMERÇ a través de www.vilafrancacomerc.cat.

Un cop validat el formulari, s’informarà sobre els tràmits per l’entrega de la targeta, que es podrà fer al mateix moment o dins un termini màxim de 10 dies a l’establiment adherit on es va dipositar la sol·licitud o a la seu de VILAFRANCA COMERÇ, Passatge D’Antoni Sabaté Mill núm1,local baixos-Vilafranca del Penedès.

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la política de privadesa indicada en l’apartat cinquè. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA, com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@centrevila.org per correu convencional a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA o a través de qualsevol dels establiments adherits. En tot moment ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

3.2. Ús: La utilització per primera vegada de la Targeta Vilafranca Comerç en qualsevol comerç adherit implica l’acceptació complerta i sense objecció d’aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

La Targeta Vilafranca Comerç és d’ús personal i intransferible pel seu titular, per la qual cosa identifica al client amb el seu nom i cognoms i les dades contingudes en el xip electrònic com a sistema segur d’emmagatzematge d’informació interactiu sobre identitat i els euros virtuals acumulats. El titular i en el seu cas també els representants dels menors, són els únics responsables del correcte ús de la Targeta Vilafranca Comerç..

En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament de la Targeta Vilafranca Comerç, el client ha de comunicar-ho per escrit a CENTRE VILA o a qualsevol dels establiments adherits, adjuntant còpia DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta. Així mateix, VILAFRANCA COMERÇ i els comerciants adherits no es responsabilitzen de l’ús indegut o fraudulent que es faci de la targeta abans de rebre la notificació per part del seu titular. El titular conservarà els euros virtuals acumulats fins a la data de comunicació.

En el suposat ús fraudulent de la Targeta Vilafranca Comerç i/o contrari a les presents condicions generals, VILAFRANCA COMERÇ es reserva el dret de l’anul·lació de la mateixa i pèrdua automàtica dels euros virtuals acumulats cancel·lant o limitant l’ús de la mateixa al titular.

En qualsevol moment durant la vigència i ús de la Targeta Vilafranca Comerç els comerciants adherits i VILAFRANCA COMERÇ podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l’usuari de la mateixa com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

3.3. Obtenció d’euros virtuals: El titular de la Targeta Vilafranca Comerç obtindrà euros virtuals cada vegada que faciliti la targeta en la compra de productes i/o serveis en els comerços adherits a VILAFRANCA COMERÇ.

Els euros virtuals que s’acumulin per cada compra seran determinats per cada un dels comerços adherits, els quals ho comunicaran als titulars en el moment de la compra o per qualsevol altre mitjà de comunicació que es determini per ells o per VILAFRANCA COMERÇ, sense que el titular pugui formular cap objecció o reclamació al respecte.

VILAFRANCA COMERÇ també podrà realitzar directament promocions especials als titulars de la Targeta Vilafranca Comerç per fomentar la seva utilització. Aquestes seran comunicades amb antelació prèvia a través de qualsevol dels mitjans que es considerin adients.

Els titulars de la Targeta Vilafranca Comerç podran obtenir informació general dels seus euros virtuals acumulats en cada comerç a través de la web www.vilafrancacomerc.cat, inserint el DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzats en l’alta de la targeta i una contrasenya que serà facilitada per VILAFRANCA COMERÇ; o bé sol·licitant-ho directament als comerços corresponents.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent.

VILAFRANCA COMERÇ no es fa responsable de l’assignació dels euros virtuals que decideixi cada comerç.

3.4. Canvi d’euros virtuals: Els euros virtuals acumulats en cada un dels comerços adherits podran ser bescanviats per futures compres als mateixos establiments on s’han obtingut i assignat. Aquests valors d’euros virtuals podran ser utilitzats pel pagament íntegre d’una compra o bé pel pagament d’una part d’aquesta, abonant la diferència en diners en efectiu o mitjançant qualsevol altre tipus de pagament acceptat pel comerç.

Els euros virtuals en cap cas es podran bescanviar per diners en efectiu.

Els productes adquirits amb la Targeta Vilafranca Comerç estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol altre producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

3.5. Targetes Regal Vilafranca: La Targeta Regal Vilafranca ofereix als seus portadors la possibilitat de bescanviar els € virtuals carregats en el saldo de la targeta per productes o serveis en els comerços adherits a VILAFRANCA COMERÇ. El saldo de la Targeta Regal Vilafranca serà determinat pel client que la sol·liciti, que abonarà l’import equivalent en efectiu o en qualsevol forma de pagament admesa en el comerç adherit o per VILAFRANCA COMERÇ.

El saldo de la Targeta Regal Vilafranca podrà consumir-se, en la seva totalitat o parcialment, per compres als comerços adherits; però en cap cas podrà ser bescanviat per diners en efectiu.

Qualsevol client podrà obtenir la Targeta Regal Vilafranca als establiments adherits al sistema de fidelització o a través de VILAFRANCA COMERÇ. En el cas d’obtenir la Targeta Regal Vilafranca en un establiment adherit, aquesta només serà vàlida en el mateix establiment. En el cas de ser obtinguda a través de VILAFRANCA COMERÇ o en qualsevol de les seves promocions, aquesta serà vàlida en tots els establiments adherits al sistema, que es podran consultar a www.vilafrancacomerc.cat.

Els productes comprats amb la Targeta Regal Vilafranca estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

La validesa de la Targeta Regal Vilafranca serà de sis (6) mesos a partir de la seva activació en qualsevol dels establiments adherits.

Per obtenir la Targeta Regal Vilafranca no és necessari facilitar dades de caràcter personal de cap tipus. La Targeta Regal Vilafranca és un document al portador, sense personalitzar ni identificar el titular, i la responsabilitat del seu ús és exclusivament de la persona que l’utilitzi. En cas de robatori, pèrdua o deteriorament de la Targeta Regal Vilafranca, aquesta no serà substituïda ni el seu saldo reemborsat per VILAFRANCA COMERÇ ni per cap dels comerços adherits.

QUARTA: PROMOCIONS

A través de la Targeta Vilafranca Comerç, els seus titulars es podran beneficiar de les promocions que es vagin creant i que li seran comunicades pels canals que CENTRE VILA i els comerços adherits creguin més convenients prèviament autoritzats pels propis titulars. Tota la informació sobre les promocions de la Targeta Vilafranca Comerç es podran consultar a www.vilafrancacomerc.cat

CINQUENA: PROTECCIÓ DE DADES

Els efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el sol·licitant de la Targeta Vilafranca Comerç queda informat i autoritza a que les dades personals proporcionades s’incorporin als fitxers titularitat de ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA amb CIF núm. G61932695 i domicili social al Passatge D’Antoni Sabaté Mill núm. 1,local baixos de Vilafranca del Penedès, com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització. Els camps marcats amb un (*) tenen caràcter obligatori, l’absència o incorrecció d’aquestes dades faculta a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA per denegar la generació de la Targeta Vilafranca Comerç..

La finalitat del tractament de les dades és qualsevol activitat relacionada amb els usos propis de la Targeta Vilafranca Comerç i la relació contractual amb els seus titulars, incloent-hi l’anàlisi, l’estadística i la formació de perfils així com la realització d’accions de publicitat, promoció i màrqueting de VILAFRANCA COMERÇ i dels seus comerciants adherits.

L’objectiu i essència de la Targeta Vilafranca Comerç és que pugui ser utilitzada en tots els comerços adherits al sistema de fidelització i per això el titular autoritza necessàriament i expressament a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s’obtinguin en el desenvolupament normal d’aquest sistema, siguin cedides tan sols als comerços adherits on es faci ús de la Targeta Vilafranca Comerç, amb la mateixa finalitat d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la Targeta Vilafranca Comerç d’ofertes, promocions i informació relacionada amb els comerços i serveis adherits.

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la normativa europea sobre protecció de dades i la privadesa. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA mitjançant un correu electrònic a info@centrevila.org o per correu convencional a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA o a qualsevol dels establiments adherits. En tot moment, ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

En qualsevol moment, el titular de la Targeta Vilafranca Comerç pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA mitjançant un escrit al Passatge D’Antoni Sabaté Mill núm. 1,local baixos CP 08720 Vilafranca del Penedès, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta.

En el cas que el titular de la Targeta Vilafranca Comerç desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d’un comerç específic, podrà exercitar aquest dret d’oposició concret dirigint-se directament al comerç del que no vol rebre comunicacions, a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA mitjançant un escrit al Passatge D’Antoni Sabaté Mill núm1 local baixos CP 08720 Vilafranca del Penedès, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport indicant el nom del comerç, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els e-mails publicitaris que el titular de la Targeta Vilafranca Comerç pugui rebre.

En el cas que les dades facilitades siguin d’un tercer, aquest haurà de ser informat sobre aquestes condicions d’us i funcionament, sent l’únic responsable la persona que faciliti i/o empleni el formulari de sol·licitud.

SISENA: LÍMIT DE RESPONSABILITAT

VILAFRANCA COMERÇ no serà responsable de l’ús que el titular faci de la Targeta Vilafranca Comerç o en el seu cas el portador de la Targeta Regal Vilafranca, com tampoc ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l’ús que en puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d’una actuació negligent o dolosa de l’operativa de la Targeta Vilafranca Comerç o de la Targeta Regal Vilafranca, com podria ser a tall d’exemple, la no computació informàtica correcta dels euros virtuals. En aquest cas, la responsabilitat de VILAFRANCA COMERÇ es limitarà al valor econòmic dels euros virtuals que el titular tingui acumulats en el moment de la incidència, dany o perjudici.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent. En tots aquests casos, la responsabilitat de VILAFRANCA COMERÇ es limita a esmenar l’error quan el titular de la Targeta Vilafranca Comerç acrediti de manera fefaent que el comerç ha reconegut i esmenat l’anomalia.

VILAFRANCA COMERÇ en cap cas serà responsable de les transaccions comercials ni de l’assignació dels euros virtuals que es produeixin entre els comerços adherits i els titulars de la Targeta Vilafranca Comerç o en el seu cas, el portador de la Targeta Regal Vilafranca..

VILAFRANCA COMERÇ es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci l’ús indegut o fraudulent de la Targeta Vilafranca Comerç o que incompleixi aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

SETENA: ALTRES DISPOSICIONS

Les presents bases podran ser consultades a www.vilafrancacomerc.cat. VILAFRANCA COMERÇ podrà modificar les condicions generals d’ús i funcionament de la Targeta Vilafranca Comerç o de la Targeta Regal Vilafranca. Aquests canvis es notificaran a través de la pàgina web o els canals que VILAFRANCA COMERÇ determini amb previ avís d’un (1) mes, data a partir de la qual seran efectius i no generaran cap tipus de responsabilitat per VILAFRANCA COMERÇ. La continuïtat en l’ús de les targetes implicarà l’acceptació de les modificacions realitzades.

VUITENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

“VILAFRANCA COMERÇ”, “Targeta Vilafranca Comerç” i “Targeta Regal Vilafranca” són una marca registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús d’aquest o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat per tercers sense prèvia autorització per escrit a VILAFRANCA COMERÇ.

La web www.vilafrancacomerc.cat és un domini registrat per VILAFRANCA COMERÇ. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de VILAFRANCA COMERÇ de manera que pugui causar confusió entre els nostres usuaris o descrèdit a VILAFRANCA COMERÇ.

La totalitat dels serveis, descripció, característiques, text, imatges, marques, logotips, programari de funcionament “Targeta Vilafranca Comerç” i “Targeta Regal Vilafranca”, la combinació de colors, així com l’estructura, presentació o format de les targetes i documentació complementària es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. En cap cas l’ús de les “Targeta Vilafranca Comerç” i “Targeta Regal Vilafranca” i el dret a gaudir dels serveis oferts, tant a consumidors finals com als comerciants adherits, implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

NOVENA: JURISDICCIÓ

Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l’ús de la targeta, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.

Targeta Vilafranca Comerç

Consultar el teu saldo en € Virtuals

Centre Vila
Passatge D'Antoni Sabaté Mill, 1 Vilafranca del Penedès
T. 93 892 23 98
;